onsdag 15 april 2015

Amanda skapade Majblommans färger 2015 - rösta på nästa års blomma!


Majblommans färger växlar från år till år, tack vare alla barn som skickar in förslag. 2015 års blomma var överlägsen vinnare i den senaste omröstningen. Flera barn hade skickat in den ”hallonlila” färgen, men 12-åriga Amanda Gustafsson var först och har fått ett extra tack av Majblomman.


Amanda går i sexan på Malteholmsskolan i Hässelbystrand, och är en av Majblommans 80.000 insamlare som just nu säljer majblommor över hela landet. 
Vi ringde upp en glad färgsättare:
 • Grattis, Amanda! Det var du som föreslog färgerna till årets majblomma. Hur känns det?
 • Tack, det känns väldigt roligt! Jag hade aldrig föreställt mig att jag skulle vinna.
 • Hur tänkte du när du valde ljuslila och hallonrosa?
 • Jag tänkte att färgerna har en vårkänsla och passar bra ihop. Dessutom är det mina favoritfärger!
 • Vad tycker du om att vi har döpt färgerna till hallonlila?
 • Det är helt okej, mitt favoritbär är just hallon.
 • Nu kan man rösta på färger till Majblomman 2016 på vår web. Hur tror du att nästa blomma kommer att ut?
 • Jag tror att den blir ljusblå och mörkblå med en gult i mitten. Som himlen!
 • Säljer du själv majblommor?
 • Ja det gör jag!
 • Vad är det bästa med majblomman?
 • Att man som barn hjälper barn, och att man blir bättre på matte om man inte är ett geni! Och det är också bra för att det är kul att sälja, och att man får tio procent av det man säljer.
I över hundra år har Majblommans färger skiftat från vår till vår, och sedan länge är det barn som skickar in förslagen. Just nu återfinns femton härliga finalister på Majblommans web. Alla är välkomna att rösta! Vinnaren avslöjas i januari 2016. I väntan på detta finns årets vackra majblommor just nu att köpa av barn i hela Sverige. 


tisdag 31 mars 2015

Barns glasögon äventyrar inte lärartäthetenRegeringsöverenskommelsen om alla barns rätt till kostnadsfria glasögon är en mycket god social investering. Det har vi på Majblomman återkommit till sedan det efterlängtade beskedet kom i slutet av förra veckan. 

Bland all den positiva respons som dominerat har ett par invändningar märkts. Sist ut var Expressens ledarsida, som jämför äpplen med päron. "Hellre fler lärare än glasögon" är rubriken till en text som bland annat menar att barn kommer att beviljas glasögon på bekostnad av lärartätheten. 

Det som här beskrivs som motpoler är i själva verket två olika men lika viktiga behov. Fler lärare är oerhört angeläget, men det står inte i motsats till att eleverna får glasögon. Ökad lärartäthet hjälper inte heller barn som har en synnedsättning om de inte kan tillgodogöra sig undervisningen.

Kostnaden för glasögon vid synnedsättning ska över huvud taget inte ställas mot lärarkåren som resurs. Glasögonbidrag hör till landstingens ansvarsområde, och utgör hjälpmedel vid funktionsnedsättning. Barns rätt till individuella hjälpmedel garanteras i Hälso- och sjukvårdslagen, som alltså även ser till att barn med nedsatt hörsel eller andra funktionshinder får rätt hjälpmedel.

Barns rätt till glasögon vid synfel är ingen partipolitisk fråga. Det har vi på Majblomman blivit varse om under de tio år då vi diskuterat problematiken med politiker från höger till vänster på region- och riksnivå. I vissa landsting har Centern drivit frågan, medan exempelvis Miljöpartiet och Kristdemokraterna stått upp för den i andra regioner. Samtliga partiledare har därtill uttryckt sig positivt till barns rätt att se ordentligt, trots synfel. Nu var det ETT parti bland alla som drev frågan i hamn och det är vi mycket glada för, men det fanns enligt vår bedömning fler partier som visat att de tar frågan på största allvar. 

fredag 27 mars 2015

Debattartikel av Majblomman - Dagens Samhälle

Läs Majblommans debattinlägg om den viktiga reformen med gratis barnglasögon på Dagens Samhälle. 


torsdag 26 mars 2015

Äntligen gratis glasögon till alla barn
I dag kom äntligen beskedet! 

Alla barn upp med synnedsättning får gratis glasögon från och med den 1 januari 2016. Detta enligt en överenskommelse mellan Vänsterpartiet och regeringen. 120 miljoner kronor om året kommer att avsättas, så att landstingen ges alla möjligheter att införa kompletta glasögonbidrag för barn.

Förbättringen av glasögonbidragen blir ovärderligt för alla barn som snart kan säga hej då till spänningshuvudvärk, suddiga bokstäver och svårigheter i lekar med kompisar på fritiden. Genom åren är det många politiker i landsting och riksdagen, från höger till vänster, som arbetat för barns rätt till glasögon. Barnperspektivet har varit den gemensamma nämnaren.

Enligt Socialstyrelsens kartläggning 2013 är deras bedömning att 12–13 procent av barnen i grundskoleåldern kan behöva glasögon eller kontaktlinser.

Natalie Hanna, Majblommans senaste knattereporter från Almedalen blir jätteglad när hon får nyheten:

- Vad roligt! Då vill jag säga grattis till alla barn som snart slipper se dåligt! Och så vill jag tacka alla som hjälpt till och politikerna som bestämde sig för att alla barn ska ha rätt till glasögon, säger Natalie. 

Natalie Hanna och Clara Herkendell - Majblommans knattereportrar 2014

- Ja, det är oerhört glädjande att alla barn med synnedsättning får rätt till glasögon. Nu gäller det att landstingen ges möjlighet att förverkliga planerna på en glasögonreform för alla barn med synnedsättning, säger Majblommans generalsekreterare Lena Holm.

Läs mer om Lenas tankar om reformen i en ny debattartikel från Dagens Samhälle

I mitten av 00-talet noterade Majblomman allt fler ansökningar för barn som inte hade råd med glasögon. En kartläggning visade att glasögonbidrag helt eller delvis saknades i våra landsting. Sedan dess har Majblomman jobbat för barns rätt till gratis glasögon i hela landet, oavsett ålder och synfel. De resurser som regeringen nu avsätter ger landstingen alla möjligheter att införa kompletta glasögonbidrag för barn.

För Majblomman är detta en arbetsseger efter 10 års hårt opinionsarbete för kostnadsfria glasögon till barn som hjälpmedel i hela landet, oavsett ålder eller synfel. Barn ska inte hamna i ett lotteri där bostadsort och familjeekonomi avgör hur man klarar sig i skolan.
Mer information och material om Majblommans senaste satsning #glasögonuppropet återfinns på vår web och vår youtubekanal MajTV.


fredag 20 mars 2015

Ge alla barn en plats på det digitala tåget

Nyligen uppmärksammade Majblomman digitala skillnader mellan barn i olika delar av landet, med en debattartikel i Aftonbladet.

Texten fick mycket uppmärksamhet, och vi ser fram emot er fokus på barns villkor ur digitalt perspektiv. Främst hoppas vi på att Digitaliseringskommissionens arbete får genomslag på allvar.

Bakgrunden till Majblommans debattartikel är vår senaste kommunrapport "Fritids, fruktstund och fibernät" där vi uppmärksammar kommunernas regler vad gäller digitala verktyg, skola och socialtjänst.

På vår nya youtubekanal MajTV ger Digitaliseringskommissionens ordförande Jan Gulliksen en klok analys av situationen och uttrycker stöd för Majblommans arbete i frågan.

torsdag 19 februari 2015

"Nattis" behövs!


P1-morgon i Sveriges Radio tar upp en viktig fråga: alla barns rätt till omsorg, oavsett om föräldrarna arbetar kontorstid, skift eller natt.

I reportaget konstateras att bara drygt  hälften av alla Sveriges kommuner erbjuder "nattis". Majblommans senaste kommunrapport ger en något ljusare bild. Vi har ställt frågan om man erbjuder barnomsorg på obekväma tider. Av de kommuner som svarar säger en majoritet om 64 procent ja, medan 29 procent svarar nej - man erbjuder inte barn som behöver det "nattis". 7 procent svarar att de inte vet.

Ur ett barnperspektiv är situationen långt ifrån tillfredsställande. Och det är ofta barn som har det tufft som drabbas. En påfallande stor del av de föräldrar som söker stöd för sina barn hos Majblomman är ensamförsörjare. Att få ihop vardagen med barn som singelförälder med låg inkomst kan vara arbetsamt såväl ekonomiskt som logistiskt. Har man ett arbete inom exempelvis vården eller restaurangbranschen är obekväma arbetstider standard.

Skollagen är tydlig, kommunen har skyldighet att erbjuda omsorg efter barnets behov. Kommunerna måste följa denna lag och tolka den utifrån barnets bästa. Om det råder ingen tvekan, som vi ser det. 

Det är av stor vikt att föräldrar får möjlighet att arbeta med sitt yrke och att barnfamiljer har likvärdig tillgång till barnomsorg oavsett om föräldrarna jobbar ”nio till fem” eller har arbetspass som spänner över kvällar, nätter och helger. Majblomman kommer att fortsätta arbeta för att alla barn som behöver det ska få omsorg, oavsett sina föräldrars arbetstid. 


måndag 2 februari 2015

Skolor som tar betalt och Skolinspektionens passivitet

Nyligen har medierna rapporterat om en skola som gjort skillnad på sina elever genom att låta dem "välja" mellan att betala för restaurangbesök och äta medhavda mackor. 

Majblomman ser att det saknas kunskap bland skolpersonal om ekonomiskt utsatta barns villkor. Dessa felaktiga beslut beror på okunskap och att Skolinspektionen inte vill förebygga genom att utfärda råd. I stället väntar man på att människor ska anmäla skolor som gjort fel. Det tycker Majblomman är ett synsätt som sviker utsatta barn, istället för att gynna dem. En anmälan i efterhand gör att de utsatta barnen redan fått uppleva utanförskapet i en skola som ska inkludera alla barn.

Majblomman tänker annorlunda. 


Vi är experter på frågan om dolda avgifter i skolan och vad det innebär för barn som inte kan vara med. Vi erbjuder en klok handbok och vi erbjuder ett seminarium för politiker, skolledare, lärare och elevråd. Seminariet ger kunskap och enkla verktyg för att alla elever kan inkluderas när pengar är inblandade. Vanliga kommentarer efter våra genomförda seminarier är att man är tacksam över att ha fått kunskap för att kunna ta klokare.

Tack alla engagerade människor, för att ni sprider budskapet genom att dela boken:
http://www.majblomman.se/Global/Rapporter/Avgifter%20i%20skolan/2014_Handbok_om_avgifter_i_skolan.pdf