torsdag 19 februari 2015

"Nattis" behövs!


P1-morgon i Sveriges Radio tar upp en viktig fråga: alla barns rätt till omsorg, oavsett om föräldrarna arbetar kontorstid, skift eller natt.

I reportaget konstateras att bara drygt  hälften av alla Sveriges kommuner erbjuder "nattis". Majblommans senaste kommunrapport ger en något ljusare bild. Vi har ställt frågan om man erbjuder barnomsorg på obekväma tider. Av de kommuner som svarar säger en majoritet om 64 procent ja, medan 29 procent svarar nej - man erbjuder inte barn som behöver det "nattis". 7 procent svarar att de inte vet.

Ur ett barnperspektiv är situationen långt ifrån tillfredsställande. Och det är ofta barn som har det tufft som drabbas. En påfallande stor del av de föräldrar som söker stöd för sina barn hos Majblomman är ensamförsörjare. Att få ihop vardagen med barn som singelförälder med låg inkomst kan vara arbetsamt såväl ekonomiskt som logistiskt. Har man ett arbete inom exempelvis vården eller restaurangbranschen är obekväma arbetstider standard.

Skollagen är tydlig, kommunen har skyldighet att erbjuda omsorg efter barnets behov. Kommunerna måste följa denna lag och tolka den utifrån barnets bästa. Om det råder ingen tvekan, som vi ser det. 

Det är av stor vikt att föräldrar får möjlighet att arbeta med sitt yrke och att barnfamiljer har likvärdig tillgång till barnomsorg oavsett om föräldrarna jobbar ”nio till fem” eller har arbetspass som spänner över kvällar, nätter och helger. Majblomman kommer att fortsätta arbeta för att alla barn som behöver det ska få omsorg, oavsett sina föräldrars arbetstid. 


måndag 2 februari 2015

Skolor som tar betalt och Skolinspektionens passivitet

Nyligen har medierna rapporterat om en skola som gjort skillnad på sina elever genom att låta dem "välja" mellan att betala för restaurangbesök och äta medhavda mackor. 

Majblomman ser att det saknas kunskap bland skolpersonal om ekonomiskt utsatta barns villkor. Dessa felaktiga beslut beror på okunskap och att Skolinspektionen inte vill förebygga genom att utfärda råd. I stället väntar man på att människor ska anmäla skolor som gjort fel. Det tycker Majblomman är ett synsätt som sviker utsatta barn, istället för att gynna dem. En anmälan i efterhand gör att de utsatta barnen redan fått uppleva utanförskapet i en skola som ska inkludera alla barn.

Majblomman tänker annorlunda. 


Vi är experter på frågan om dolda avgifter i skolan och vad det innebär för barn som inte kan vara med. Vi erbjuder en klok handbok och vi erbjuder ett seminarium för politiker, skolledare, lärare och elevråd. Seminariet ger kunskap och enkla verktyg för att alla elever kan inkluderas när pengar är inblandade. Vanliga kommentarer efter våra genomförda seminarier är att man är tacksam över att ha fått kunskap för att kunna ta klokare.

Tack alla engagerade människor, för att ni sprider budskapet genom att dela boken:
http://www.majblomman.se/Global/Rapporter/Avgifter%20i%20skolan/2014_Handbok_om_avgifter_i_skolan.pdfmåndag 19 januari 2015

Barnens fattigaste dag


Julen är slut, och svenskarna genomlider de så kallade oxveckorna – en tung tid för många med tunn plånbok. Ibland pratas det om dagen före "löning" som årets fattigaste. Ur barnperspektiv stämmer inte det.
För barnfamiljer med skral hushållskassa är det 19 januari som är allra värst, vilket föredömligt uppmärksammas av
Försäkringskassan i dag. Imorgon kommer nämligen många barnfamiljers lilla räddning, i form av barnbidraget.
Om man har skör ekonomi är pengarna slut när det återstår en vecka till påfyllning för dem som jobbar. Att barnbidraget landar på kontot den 20:e är en välfärdssamhällets välsignelse, inte bara för ensamstående med låg inkomst utan också för deras barn. Sin ålder till trots är barnen ofta smärtsamt medvetna om familjens pengaproblem, och tar inte sällan ansvar genom att prioritera bort egna behov.
Sedan barnbidraget infördes 1948 har det av och till ifrågasatts, eftersom det är ovillkorat. Men barnbidraget är en stark institution som kommer barn i utsatthet till nytta på ett sätt som inte varit möjligt med inkomstprövning.
Vi på Majblomman kan konstatera att styrkan med barnbidraget är att det är okomplicerat och därmed billigt att handlägga, och vi ser att det verkar utjämnande mellan barn i Sverige. Och framförallt kan intyga att det gör som mest nytta för de barn som har det allra tuffast.
Ett system där man måste söka barnbidrag på basis av inkomst skulle inte fungera på samma generella vis som dagens barnbidrag. Majblommans erfarenhet är att ett sådant bidrag dessutom lätt skulle förknippas med skam hos barn som redan har det kämpigt.
Barn som söker stöd hos Majblomman återkommer till att det är ”skämmigt” när familjen inte ha råd. Deras föräldrar vill inte sällan påtala att barnen är lika fina och lika mycket värda som alla andra. Detta har att göra med skam. Att inte klara sig på sin inkomst känns avvikande och pinsamt.
Barnbidraget är en motpol till det skamliga. Det är ett obyråkratiskt sätt att skapa mer jämlika förutsättningar för barn i Sverige, och det gör märkbar skillnad för många barn.
Vi på Majblomman gör vågen för barnbidraget, och tummen upp för att årets tyngsta dag för många barnfamiljer äntligen uppmärksammas.

onsdag 24 december 2014

Se hela Majblommans julkalender

Nu har vi gått igenom 24 luckor där föräldrar verbaliserar sina barns längtan och önskningar inför jul. Ta gärna del av dem genom denna film, som manar till eftertanke.
Vi önskar er alla en riktigt god jul.

onsdag 17 december 2014

Barn som blir glada för mjuka paket

Jo, det finns barn som blir glada för mjuka paket. I dagens lucka i vår julkalender citeras en förälder som söker julpengar till mössa och vantar.
För barn som lever under knappa förhållanden kan varma vinterkläder vara högsta önskan.
Det gör lite ont i hjärtat att inte alla barn fantiserar om leksakssvärd och sällskapsspel. Men det känns ändå gott att kunna hjälpa.
Välkommen att stötta vår julinsamling, så att alla barn kan få en riktigt god jul

tisdag 16 december 2014

Tungt att bära föräldrars börda

Dagens lucka i Majblommans adventskalender innehåller en berättelse om ett barn vars pappa sitter i fängelse. Mamman skrev till oss för att lätta barnets börda lite grann, och göra en skidresa på jullovet möjlig. 
Ekonomisk utsatthet blir extra tungt för barn när närstående vuxnas sociala utsatthet är förknippad med skam och skuld. Då behöver man en riktigt fin jul, för att orka kämpa vidare. 

måndag 15 december 2014

Åka till Småland för dyrt

I dag stärker vi möjligheten att hjälpa barn inför jul, med en extra, digital insamling. Det gör vi med anledning av alla ansökningar som just nu kommer in till våra lokalföreningar runt om i landet.
Adventskalendern ger exempel på hur det kan låta när föräldrar skriver till Majblomman i hopp om att få till en fin jul för sina barn.
Bakom dagens lucka förklarar en förälder vilken skillnad en resa till farmor i Småland skulle göra. Vi känner igen beskrivningen. Det förekommer att barn knappt har varit centralt i staden där de bor, eftersom familjens ekonomi begränsar rörelsefriheten till förorten eller glesbygden.
Varmt välkommen att hjälpa oss sprida budskapet om vår insamling, och gärna bidra själv. Mer information om hur du gör för att ge din julgåva hittar du på vår hemsida.