fredag 9 oktober 2015

Majblommans kommunrapport och kommunernas ansvar för barnen

Missa inte Majblommans kommunrapport, som kartlägger hur barn har det i skolan och på fritiden i Sverige 2015! Rapporten visar att de flesta kommuner saknar ett helhetsgrepp mot ekonomisk utsatthet, men också att det finns goda initiativ. 

I kommunrapporten konstateras bland annat att:
- 7 procent av kommunerna jobbar med specifika planer för bekämpning av barnfattigdom
- 47 procent har en policy vad gäller kostnader och insamlingar i skolan.
- 9 procent erbjuder grundskolebarn gratis kollektivtrafik utan begränsningar.
- 86 procent har avgiftsbelagd kulturskola
- 21 procent ger försörjningsstöd till dator och internetabonnemang
Med hjälp av rapporten pressar Majblomman på kommuner som inte lever upp till de rättigheter som barn har i vardagen, enligt svensk lagstiftning i skenet av Barnkonventionen. 
Trots att det fortfarande är ovanligt med handlingsplaner mot ekonomisk utsatthet bland barn, så ser vi att det finns kommuner som förbereder sig för att agera. Men det gäller att kommunerna agerar beslutsamt och snabbt. Barn kan inte vänta. På SVT Opinion kan du läsa Majblommans senaste debattartikel , där vi menar att det borde vara obligatoriskt med en handlingsplan i varje kommun. 

onsdag 7 oktober 2015

Om Morgans mission och konsekvens inom SVT

SVT-produktionen Morgans mission är ett mycket viktigt och välkommet program. Någon skriver träffande på webben att programledaren tillika barnrättskämpen Morgan Alling borde klonas. 

Ja, alla skolklasser i hela landet borde sannerligen få ta del av den genuina kunskap och det brinnande engagemang som Morgan står för. Alla barn borde få uppleva att det finns vägar till ett kamratligt och snällt klimat, och till försoning. 

Detta kan vuxenvärlden hjälpa till med. För Morgan har massor av likasinnade, runt om i landet. De är inte lika kända och saknar stora plattformar, men de finns på fritidshem, i skolsalar och hemma vid köksbordet. 

Det är som sagt oerhört viktigt att SVT tar upp mobbning med sådan känsla och effektivitet. Samtidigt är det svårt att ignorera hur public servicebolaget titt som tätt jobbar åt rakt motsatta hållet. Vi ska inte glömma många av SVT:s stora succéer bygger idén om att slå ut människor på olika sätt. Atleterna, Mästarnas Mästare och självaste Melodifestivalen kokar obekymrat ner till att den som presterar sämst eller ogillas av massan åker ut.

Nej, det är inte jättesynd om vuxna elitidrottare och artister, men man kan sannerligen fråga sig vad idén om utslagning som något helt normalt signalerar till alla barn som växer upp. Det lär inte göra behovet av program som Morgans Mission mindre. 

Att Morgans Mission fått så fantastisk respons av svenska folket säger något. Människor har längtat efter ett seriöst grepp om det förtärande samhällsproblem som mobbning är.

Det är ingen slump att vi har en restriktiv lagstiftning kring reklam som riktar sig till barn. Media har stark genomslagskraft och skapar ramar för barns verklighet. Vi efterlyser program som Morgans mission, som bygger på samarbete och individens betydelse i gruppen. Det är tydligt att detta är minst lika attraktivt för tittarkollektivet som utslags-tv. 
fredag 18 september 2015

Majblomman välkomnar höjd riksnorm

I dag kom nyheten att regeringen efter förhandlingar med Vänsterpartiet höjer riksnormen för barnfamiljer som behöver försörjningsstöd. En välkommen förbättring för många av de barn vars föräldrar vänder sig till Majblomman för att få ihop till allt som barnen behöver i sin vardag.


Majblomman har örat mot marken när det gäller barns behov, sedan över hundra år tillbaka. Under våra tidiga år gick bidragen till barn med tuberkolos, medan ansökningarna under goda perioder handlat mer om att ge barn lite guldkant på tillvaron. Just nu ser vi att många ansökningar gäller bidrag till sådant som Socialstyrelsen menar att försörjningsstödet ska omfatta. Vi ser att allt fler socialsekreterare hjälper sina klienter att söka bidrag från Majblomman, för saker som försörjningsstödet borde räcka till. Det är anmärkningsvärt. En höjning av riksnormen är rimlig, och välkomnas av Majblomman. 

tisdag 15 september 2015

Sommarlovspeng bra - så länge kommunerna sköter sig

Helgens bästa nyhet ur barnperspektiv var att regeringen satsar på sommarlovspengar till Sveriges kommuner. En välkommen reform, men risken att stödet används på fel sätt får inte ignoreras.

En av Majblommans största bidragsändamål är kopplat till sommarlovet. Våra 650 lokala Majblommeföreningar ger varje sommar mängder av bidrag till barn som behöver allt från badkläder till metspön och koloniavgifter.
I och med att vi ser detta lokala behov från hela landet har Majblommans riksförbund i flera år drivit debatt i frågan. Vi har då betonat att kommunerna har ansvar för barnen även under skolloven. Det är inget kontroversiellt, utan framgår av skollagen. Och lagen omfattar barn upp till 13 år.
Barnen har skollov i 16 veckor under ett läsår och föräldrar har fem veckors semester.
Lösningen hade varit enkel, om inte kommunerna mer eller mindre bommat igen under skolloven. Detta feltänkande leder till att ideella föreningar och föräldrar får ta över ansvaret enligt skollagen under skolloven. De ekonomiska klyftorna blir tydliga. I vår sommarlovsrapport tidigare i år kunde vi se att de föräldrar som spenderar minst pengar på sommaraktiviteter betalar mellan noll och 2.000 kronor, medan de som spenderar mest kommer upp i mellan 15.000 och 100.000 kronor.
För ekonomiskt utsatta barnfamiljer blir sommarlovet en mycket tuff tid. Värst är det för barnen, om inte samhället sluter upp. Förskolor och fritidshem ska ha öppet. Verksamheten kan gärna ändra karaktär om man vill ta hjälp av föreningar, men ansvaret och kvalitetssäkringen kan aldrig flyttas utanför kommunens ansvar.
Majblomman menar att de pengar som regeringen nu avsätter måste gå till den verksamhet som är reglerad i skollagen och socialtjänstlagen. Nu är det upp till kommunerna att göra rätt.


måndag 7 september 2015

Glasögon till barn ingen dum investering

I en osignerad ledare i Expressen menar någon att reformen med glasögon till alla barn med synfel är en dyr om dum satsning. Den övergripande analysen i texten berör Vänsterns ekonomiska politik. Att regeringen budgeterar för barnglasögon får statuera exempel. Att den i sammanhanget modesta satsningen på glasögon till alla skolbarn med synfel samtidigt är en investering i alla barns utbildning bortser skribenten ifrån.
Att säkerställa att alla skolbarn med synfel får glasögon så att de kan hänga med i skolan är inte att kasta pengar i sjön. Det är lika rimligt som att barn med hörselskador får hörapparater eller att barn med diabetes får insulin. Att förse barn med erforderliga hjälpmedel i skolan, oavsett familjens ekonomi, handlar inte om partipolitik utan om att tillgodose barns rättigheter enligt skollagen och hälso- och sjukvårdslagen. Att samtliga partiledare tydligt har uttryckt sitt stöd till att alla barn ska kunna se ordentligt i skolan indikerar också att det här är en fråga om barns rättigheter och inte om partipolitik. söndag 5 juli 2015

Jan Björklund om barns rätt till ett bra sommarlov

Jan Björklund, folkpartiet liberalerna partiledare intervjuades idag av knattereporter Signe Hjellström, 12 år och hennes sidekick Clara Herkendell, 21 år och tidigare knattereporter 2005.

Signe: Förra sommarlovet var ungefär 150.000 barn i ålder 6 – 13 år, ensamma hemma under minst en vecka. Vad tycker du om det?

Jan: Ja, det beror ju på omständigheterna men jag tycker att på sommarlovet är det bra om barn kan vara med på olika aktiviteter och delta i det som idrottsaktiviteter eller för lite yngre barn finns det ju fritids som är öppna för aktiviteter. Det är bra. Alla har inte råd att resa bort och alla vill inte heller resa bort under sommaren.

Signe: Anledningen till att barn får vara ensamma är att inte alla fritidshem är öppna trots att skollagen säger att de ska vara öppna, även under lov. Vad tänker du om det?

Jan: Kommunerna har skyldighet att ha fritids öppet, men det betyder ju inte att alla fritidshem måste vara öppna hela tiden för det blir ju färre barn som går på fritids på sommaren men fritids ska vara öppet, det är kommunernas ansvar.

Signe: Vad kan du säga till dina partikollegor ute i landet?

Jan: Ja, fritids ska ju vara öppet, det måste kommunerna se till eftersom det står i skollagen. Sedan tycker jag att de aktiviteter som finns ska man försöka vara med på.

Clara: Riksdagen stiftar lagar. Vad skulle man kunna göra på riksdagsnivå för att kommunerna kan följa skollagen?

Jan: Skollagen ska följas. Riksdagen har beslutat om skollagen. Är det så att någon inte följer den, går det att anmäla till skolinspektionen.

Signe: Tänker du kämpa för att barn ska få ett bra sommarlov?

Jan: Ja, jag vill att alla barn ska få ett bra sommarlov, det är därför vi har sommarlov i Sverige, annars kunde man ju haft skola hela sommaren. Men barn ska få vara lediga och få göra saker som är trevliga, inte bara skola.

Läs mer om Majblommans sommarlovsrapport som bygger på barns röster, föräldrars röster samt en kartläggning av kommunernas hantering av sommarlovet.

lördag 4 juli 2015

Jonas Sjöstedt om barns rätt till ett bra sommarlov


Jonas Sjöstedt, Vänterpartiets partiledare intervjuades idag av knattereporter Signe Hjellström, 12 år samt Clara Herkendell, 21 år och tidigare knattereporter 2005.

Signe: Förra sommarlovet var ungefär 150.000 barn i ålder 6 – 13 år, ensamma hemma under minst en vecka. Vad tycker du om det?

Jonas: Jag tycker att det är dåligt, alla har rätt till ett bra sommarlov med aktiviteter som inte kostar för mycket så att alla har råd att vara med. Jag tycker att kommunerna ska se till att det finns för alla barn.

Signe: Anledningen till att barn får vara ensamma är att inte alla fritidshem är öppna trots att skollagen säger att de ska vara öppna, även under lov. Vad tänker du om det?

Jonas: Jag tycker alltid att det ska finnas fritid. Inget barn ska behöva vara ensamma hemma åtta – nio timmar och vänta på mamma eller pappa arbetar. Barn ska antingen vara på fritids vilket innebär att man är ute på utflykter och har kul på sommaren eller att man kan vara på ett dagläger eller kollo eller något annat som man tycker är roligt.

Signe: Vad kan du säga till dina partikollegor ute i landet?

Jonas: Ja det är att se till att fritids är öppet och se till att det finns bra sommarlovsaktiviteter i kommunerna för barn. Sedan är det nästan lika viktigt att aktiviteterna inte är för dyra därför att många läger kostar en del och för många barn innebär det att de inte kan vara med.

Clara: Riksdagen stiftar lagar. Vad skulle man kunna göra på riksdagsnivå för att kommunerna kan följa skollagen?

Jonas: Ja, man kan ta dem i örat och säga till dem från regeringen att följ de lagar som vi har.

Signe: Tänker du kämpa för att barn ska få ett bra sommarlov?

Jonas: Ja, det tänker jag göra. Vi har också fått igenom en del saker i budgeten som är bra för barn som kommer från familjer som inte har så mycket pengar. T.ex. att bar ska få gratis glasögon, gratis medicin, lägre avgifter i kulturskolan, föräldrar får bättre stöd. Jag lovar er att vi kommer snart med flera förslag!

Läs mer om Majblommans sommarlovsrapport som bygger på barns röster, föräldrars röster samt en kartläggning av kommunernas hantering av sommarlovet.

 Se intervjuerna på MajTV